Idunns första vecka

Idunn bara någon timma gammal

Det är inte helt lätt att hålla balansen med de här långa benen!

Lilla Snörp var så mager-bara fyra långa ben!

Första slurken...

Det tar på krafterna att födas!

En dag gammal

Redan de första dagarna visade Idunn att det gick att springa fast det inte alltid var så lätt att hålla reda på de långa benen

Efter träningen är det gott med di

Sedan är det skönt att vila hos mamma