Blaer och jag vann Hubertusjakten 2010

I början av feb finns det inte mycket snö kvar.